INDEKS AUTORSKI

Andrzej Maryniarczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O filozofii w "Filozofii". [Rec. Filozofia, 1977-1980]. Znak, nr 327, 1290-1297, 1981. Maryniarczyk, Andrzej.

Problemy metody formowania pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-93, 1987.

# byt # metafizyka # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Systematyzacja postaw metodologicznych. 2. Sposoby rozumienia pojęcia bytu. 3. Podstawowe warunki adekwatnej metody.

Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-160, 1988.

# metafizyka #byt # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Kontekst historyczny problematyki. 2. Leksykalna wykładnia terminu "separacja". 3. Metodologiczno-pragmatyczna determinacja separacji. a) Separacja jako metoda formowania pojęcia bytu. b) Separacja jako proces "pojęciowo-twórczy". c) Separacja jako swoisty akt poznawczy. d) Separacja jako typ poznania metafizykalnego. 4. Podsumowanie.

O autonomiczne pojęcie systemu metafizyki (cz. I). Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 291-309, 1989/1990.

# system # metafizyka # filozofia #
TREŚĆ. 1. Leksykalna wykładnia terminu "system". 2. Kontekst filozoficzno-pragmatyczny. a) System jako cel i forma filozofii. b) System jako "archetyp" wartościowego poznania. c) System jako sposób poznania (złożonej) rzeczywistości. d) System jako miejsce spełniania się prawdy. e) Rodzaje filozofii systemów. 3. Scjentystyczna eksplikacja pojęcia "system".

Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-87, 1990. Maryniarczyk, Andrzej.

# metafizyka # metodologia filozofii # byt #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Etapy procesu separacji. a) Moment afirmacji. b) Artykulacja doświadczenia metafizycznego. c) "Testowanie intensywności" egzystencji w sądach. d) Neutralizacja kategorialnego ograniczenia. e) Kontrakcja rezultatu separowania. f) Poznawcze "przyswojenie" zawartości pojęcia bytu. 3. Zakończenie.