INDEKS AUTORSKI

Halina Maślińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.  Maślińska, Halina.

# BENTHAM, Jeremy # utylitaryzm # deontologia # etyka normatywna # szczęście # krytyka religii # reizm etyczny # eudajmonizm #
TREŚĆ. (A) Od autora. 1. Epoka. Życiorys Benthama. 2. Kierunek unaukowienia etyki. System Benthama. (a) Uwagi ogólne. (b) Zasada użyteczności. Norma i opis. (c) Nauka moralno-polityczna. (d) Etyka a prawodawstwo. 3. Religia na warsztacie deontologa. (a) Obrachunek racjonalisty z religią. (b) Zarzuty hedonisty. (c) Ocena społecznej funkcji religii. Prakseologiczne rozwiązanie. 4. Reizm etyczny. (a) Prakseologiczny aspekt semantyki. (b) Teoria fikcji. 5. Calculus of pleasure. Eudajmonistyczny charakter etyki Benthama. (a) Wieloaspektowość problemu uczuć algedonicznych. (b) Aksjomat hedonizmu etycznego i jego idealny charakter. (c) Unaukowienie arytmetyki moralnej. (d) Przedmiot oceny moralnej. (e) Motywy postępowania jako główny przedmiot oddziaływania deontologa. (f) Rola cierpienia w rachunku benthamowskim. (g) Wymowa benthamowskiego postulatu: Każdy liczy się za jednego, nie więcej. (h) Opinia publiczna. (i) Redukcja cnót fikcyjnych, Cnoty właściwe instrumentem mnożenia szczęśliwości zbiorowej. 6. Bentham i Marks. (a) Uwagi ogólne. (b) Preliminaria historyczne. Summum bonum. (c) Walka z fikcją. Stosunek do utopii. (d) Model społeczeństwa szczęściodajnego. Konkretyzacja pojęcia: szczęście ogółu. (e) Obraz człowieka. (a') Człowiek a świat zwierzęcy. (b') Obraz czy obrazy człowieka? Deskrypcyjne i normatywne elementy w obrazie ludzkim. (f) Wizja człowieka przyszłości. Podmiot i przedmiot eudajmonistycznego działania. Konsekwencje różnego rozeznania, różnej wiedzy o społeczeństwie. 7. Recepcja benthamizmu. (B) Przypisy.

Próby unaukowienia etyki. System Benthama. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-119, 1961.

# BENTHAM, Jeremy # utylitaryzm # szczęście # etyka normatywna #
TREŚĆ. 1. (A) Uwagi wstępne. (B) Zasada użyteczności. (C) Aparatura pojęciowa, struktura i charakter systemu. (D) Etyka a prawodawstwo. System utylitarny.

Polsko-radziecka konferencja etyków. Studia Filozoficzne, nr 2, 273-277, 1967.

Psychologia, etyka i estetyka w służbie medycyny. [Rec. Izutkin, A. M. Metodołogiczeskije problemy medycynskoj psichołogii, etiki i estetiki]. Etyka, t. 4, 170-172, 1969. Maślińska, Halina.

Z problemów etycznych zawodu lekarskiego (zarys problematyki). Studia Filozoficzne, nr 3, 217-226, 1970.

# bioetyka # etyka normatywna #
TREŚĆ. 1. Lekarz - pacjent - społeczeństwo. (A) Norma naczelna. (B) Postawa lekarza wobec pacjentów. (C) Kontakty osobiste lekarza z chorym. 3. Normy wewnątrzgrupowe zawodu lekarskiego.

Przyczynek do materialistycznego pojmowania wychowania. [Rec. Pomykało, Wojciech. Socjalistyczna strategia wychowawcza]. Studia Filozoficzna, nr 2, 194-198, 1974.