INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Maurin


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[pseud. Michał Mazur]. Martin Buber i chasydyzm. Znak, nr 153, 341-360, 1967.

# BUBER, Martin # chasydyzm #

[pseud. Michał Mazur]. Karl Jaspers - filozof prawdziwości (23.2. 1883 - 26.2. 1969). Znak, nr 183, 1179-1202, 1969. Maurin, Krzysztof.

# JASPERS, Karl #

Carl Friedrich von Weizsäcker i jego "Jedność przyrody". Znak, nr 264, 860-870, 1976.
PRZEDRUK w: Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody. Warszawa, PWN, 197

# WEIZSÄCKER, C. F. von # filozofia nauki #

Logos - symbol - reprezentacja. (Próba filozofii teorii reprezentacji). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 85-102, 1983. Maurin, Krzysztof.

# logos / Logos # reprezentacja # symbol #
ABSTRAKT. LOGOS - od czasów HERAKLITA, poprzez potężny proces filozoficzny (trwający przynajmniej 6 wieków) zwany STOĄ, poprzez (neo)-platonizm i filozofię chrześcijańską - zajmował centralne miejsce w filozofii europejskiej i myśli chrześcijańskiej. W najnowszej filozofii pod postacią filozofii JĘZYKA i hermeneutyki (ROSENSTOCK-HUESSY, BUBER, HEIDEGGER, BOLLNOW, GADAMER i wielu innych) odgrywa Logos nie mniejszą rolę. REPREZENTACJA ma we współczesnej matematyce jako "teoria reprezentacji grup (i algebr)" znaczenie najważniejszej, dominującej teorii matematycznej: Nie tylko jest elementem unifikującym i ożywiającym olbrzymi organizm matematyki, lecz w postaci "ANALIZY HARMONICZNEJ" dała potężne narzędzie badawcze we wszystkich działach matematyki. Bez teorii reprezentacji grup (i algebr) nie sposób wyobrazić sobie także współczesnej fizyki teoretycznej: od mechaniki kwantowej, poprzez teorię cząstek elementarnych, kwantową teorię pola, teorie z cechowaniem (gauge theory) aż do teorii przejść fazowych i ciekłych kryształów, grupy i ich reprezentacje stanowią Logos - język fizyki. Jak wykazały dobitne badania historyków, pojęcie REPREZENTACJI jest także centralne dla myślenia jednego z największych filozofów wszystkich czasów - LEIBNIZA. Niniejsza praca jest wynikiem wieloletnich wysiłków autora (który od ćwierć wieku jako matematyk zajmuje się teorią reprezentacji grup i metodami matematycznymi fizyki), zrozumienia, wyjaśnienia tej niezwykłej, uniwersalnej roli pojęcia reprezentacji. Kluczem okazuje się SYMBOL: Filozofia symbolu począwszy od przełomowego dzieła E. CASSIRERa "Philosophie der symbolischer Formen" - poprzez dalsze jej pogłębienie w pracach P. TILLICHa, K. RAHNERa, R. PANIKKARa, a także w szkołach M. ELIADEgo i C. G. JUNGa i innych (por. np. 50 tomów rocznika "Eranos", "Symbolon", "Antaios") - pokazała, że nie może być mowy o głębszym zrozumieniu naszej kultury, a także klasycznych dzieł filozofii Indii, Chin, Iranu bez otwarcia się na symbole. Chciałbym w niniejszym artykule pokazać, że: Pojęcie symbolu otwiera i współtworzy pewne wymiary i warstwy rzeczywistości; Teoria reprezentacji pozwala lepiej zrozumieć punkt 1; Z kolei filozofia symbolu czyni niemal oczywistą konieczność teorii reprezentacji; Teoria reprezentacji grup może rzucić nowe światło na biologię, a także historię narodów. Okazuje się, że trzy idee SYMBOL, LOGOS, REPREZENTACJA są nierozerwalnie związane, że z pewnego punktu widzenia są "identyczne", innymi słowy, że realizują, są tą samą rzeczywistością. Pracę tę dedykuję nieoczekiwanie zmarłemu przyjacielowi Georgowi PICHTOWI. Wieloletni kontakt z jego filozoficznym dziełem, dwunastoletnie osobiste kontakty umożliwiły mi zajęcie się filozofią w niekonwencjonalny sposób. Sam PICHT nie zdążył rozwinąć filozofii reprezentacji, choć szereg jego wypowiedzi w rozmowach i artykułach świadczy wyraźnie, że uważał on tę sprawę za fundamentalną i chciał poświęcić jej duże dzieło. Ufam, że praca niniejsza pisana jest w duchu Zmarłego.