INDEKS AUTORSKI

Lech Mażewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Montesquieu i Rousseau: dwie koncepcje wolności jednostki. Znak, nr 425-426, 42-54, 1990. Mażewski, Lech.

# wolność # MONTESQUIEU # ROUSSEAU, J. J. #
TREŚĆ. 1. Miejsce wolności w koncepcji Monteskiusza i J. J. Rousseau. 2. Różne metody rozprawiania o wolności. 3. Monteskiusz: równowaga społeczna jako sposób zabezpieczenia wolności. 4. Rousseau: wola powszechna jako sposób realizacji wolności. 5. Dwie koncepcje wolności jednostki. 6. Monteskiusz a Rousseau: problem przygodności ludzkiego istnienia.