INDEKS AUTORSKI

Franciszek J. Mazurek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Charakter relacji społecznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-102, 1973. Mazurek, Franciszek J.

# stosunki społeczne # relacje transcendentalne #
TREŚĆ. 1. Występowanie relacji i ich rodzaje. 2. Relacje transcendentalne. 3. Relacje kategorialne. 4. Działanie podstawą relacji kategorialnych. 5. Pozytywna strona genezy relacji społecznych. 6. Uwagi końcowe.

Prawo naturalne podstawą stosunków społecznych. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 49-60, 1973.

# prawo naturalne # filozofia społeczna # natura ludzka #

[Rec. Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claus Levi-Strauss. Lepenies, W. von; Ritter, H. H. (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 147-149, 1975.

[Rec. Masset, Pierre. La pensee Herbert Marcuse]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 149-152, 1975.

[Rec. An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice. Murphy, J. G. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 152-155, 1975. Mazurek, Franciszek J.