INDEKS AUTORSKI

Henryk Mehlberg (1904-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część I. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 87-116, 1948. Mehlberg, Henryk.
Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część II. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 207-240, 1948.

# realizm naukowy # idealizm # fizyka # mechanika kwantowa #
TREŚĆ. I. 1. Tendencje idealistyczne w metafizyce. 2. Idealizm ontologiczny i epistemologiczny. 3. Przegląd argumantów przytaczanych za idealistyczną interpretacją mikrofizyki. 4. Dualizm korpuskularno-undulacyjny. 5. Zasada Heisenberga. II. 6. Dylemat idealizmu i metafizycznego realizmu w teorii świata atomowego. 7. Fenomenalistyczna próba przezwyciężenia dylematu. 8. Próba przezwyciężenia dylematu oparta na pojęciu makroskopowej rozstrzygalności. 9. Przezwyciężenie dylematu przy pomocy pojęcia probabilistycznej sprawdzalności. 10. Pojęcie indywiduum w świecie atomowym. Końcowe uwagi o dualizmie korpuskularno-undulacyjnym.

O niesprawdzalnych założeniach nauki. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 319-335, 1948. Mehlberg, Henryk.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 341-361. Warszawa, PWN, 1966.

# filozofia nauki # kryterium demarkacji # sprawdzalność #