INDEKS AUTORSKI

Agata Mergler


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. "Pochwała teorii"; "Hermeneutyka klasyczna i filozoficzna"; "Prawda w naukach humanistycznych"; "O możliwościach etyki filozoficznej"; "Przyjaźń i poznanie siebie. O roli przyjaźni w greckiej etyce"; "Subiektywność i intersubiektywność, podmiot i osoba"; "Filozoficzne uwagi o problemie inteligencji"; "Uwagi o problematyce samozrozumienia. Hermeneutyczny wkład do pytania o 'demitologizację'"; "Platońskie państwo wychowania" w: Gadamer, Georg Hans. Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane. Dybel, Paweł (red.). Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008.