INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Michajłow (1905-1994)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Biologia radziecka - nauka epoki socjalizmu. Myśl Współczesna, nr 3 (46), 374-384, 1950.

# MICZURIN # ŁYSENKO #

Filozofia marksistowska wobec teoretycznego dorobku I. W. Miczurina [Rec. Rubaszewskij, A. A. Fiłosofskoje znaczenije tieorieticzeskowo nasledstwa I. W. Miczurina]. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 342-350, 1951.

# materializm dialektyczny # MICZURIN, Iwan #

Budownictwo komunizmu a nauka. Myśl Filozoficzna, nr 4, 66-87, 1952.

# nauka # komunizm #

Wnioski z pracy J. Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" dla biologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 111-137, 1953.  

# STALIN, Józef Wissarionowicz # biologia # prawo przyrody # materializm dialektyczny #

Uwagi biologa na marginesie polskiego wydania "Dialektyki przyrody". Myśl Filozoficzna, nr 3, 76-97, 1954. Michajłow, Włodzimierz.

# ENGELS, Friedrich # przyrodoznawstwo # biologia #