INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Michałkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poznanie człowieka. Metoda Antoniego Kępińskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 83-94, 1986. Michałkiewicz, Tadeusz.

# KĘPIŃSKI, Antoni # natura człowieka # psychiatria #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia koncepcję poznania człowieka wybitnego polskiego humanisty Antoniego Kępińskiego. Omawiany autor wyróżnia i przeciwstawia sobie dwa typy poznania: przyrodniczy i humanistyczny. Dostrzegając wartości poznania przyrodniczego, wyżej ceni poznanie humanistyczne. Jednak ograniczanie się do jednego z nich jest niewłaściwe. Stąd oryginalna propozycja syntezy - wytworzenie tzw. "idealnego obserwatora". Twierdząc, że poznanie człowieka ma znak nieskończoności, Kępiński jednocześnie uważał, że człowiek nie może zrezygnować z wysiłku poznania, uznając je za konieczność i podstawową wartość ludzką.

Czy obecna sytuacja ludzkości jest beznadziejna? Konrada Lorenza wizja przyszłości. [Rec. Lorenz, Konrad. Regres człowieczeństwa]. Studia Filozoficzne, nr 11, 199-206, 1987. Michałkiewicz, Tadeusz.

# zagrożenia cywilizacyjne #