INDEKS AUTORSKI

Witold Michałowski (1934-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie nazw pustych w sylogistyce w świetle "ontologii" Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 65-95, 1955/1957.

# ontologia # sylogistyka # nazwy puste # LEŚNIEWSKI, Stanisław #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. O "ontologii" i zasadniczych sposobach ujęcia sylogistyki według Leśniewskiego, związanych z problemem nazw pustych w sylogistyce. (a) Niektóre informacje o "ontologii" Leśniewskiego i jej związku z problemem nazw pustych w sylogistyce. (b) Ujęcie sylogistyki według Leśniewskiego u Kotarbińskiego. (c) Ujęcie sylogistyki według Leśniewskiego u Słupeckiego. 3. Próba rozwiązania problemu nazw pustych w sylogistyce na tle systemu, proponowanego w niniejszej pracy. (d) Uzasadnienie podjęcia nowej próby rozwiązania problemu nazw pustych w sylogistyce. (e) Badania metasystemowe nad proponowanym systemem. (f) Aksjomatyzacja sylogistyki zgodna z "ontologią" i zachowująca niezmienioną postać tez sylogistycznych. (g) Odrzucenie trybów nieważnych przy wprowadzeniu nazw pustych do sylogistyki. 4. Zakończenie.

Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław. Krytyka ludzkiego poznania]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 139-151, 1964. Michałowski, Witold.

# teoria poznania # tomizm # sceptycyzm #
TREŚĆ. 1. Perspektywa historyczna rozwoju kierunków tomistycznej teorii poznania. 2. Koncepcja teorii poznania i jej implikacje w problematyce. 3. Problematyka części I: "Przedmiotowa wartość poznania w ogóle". 4. Problematyka części II: "przedmiotowa wartość poszczególnych utopii poznania umysłowego"". 5. Scholastyczna metoda wykładu. 6. Uwagi końcowe.

Dwa pojęcia konsekwencji u Piotra Abelarda a implikacja ścisła Lewisa i Ackermanna. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 5-16, 1966.

# ABELARD, Pierre # implikacja # LEWIS, Clarence I. #

Problem interpretacji sylogizmów hipotetycznych Boecjusza w systemach logiki nowoczesnej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 41-58, 1967. Michałowski, Witold.

# BOECJUSZ # sylogizm #