INDEKS AUTORSKI

Bohdan Karol Michalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stanisława Ignacego Witkiewicza monadyzm biologiczny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 221-233, 1973. Michalski, Bohdan.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # monadyzm #

Dzieje rękopisu "Zagadnienia psychofizycznego" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 7, 113-121, 1977.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Różne koncepcje dzieła i zasady jego rekonstrukcji. (B) Właściwości rękopisu i zasady ustalenia tekstu.

Miejsce filozofii Witkacego we współczesnej mu filozofii polskiej. (Monadyzm biologiczny a reizm i fenomenologia). Studia Filozoficzne, nr 3, 79-94, 1978.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # monadologia # reizm # fenomenologia # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Monadyzm biologiczny a reizm. (B) Monadyzm biologiczny a fenomenologia.