INDEKS AUTORSKI

Konstanty Michalski (1879-1947)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Między heroizmem a bestialstwem. Kraków, Wyd. Mariackie, 1949.

Zob. wyd. uzup. 2010.

La philosophie au XIVe siècle : six études. Frankfurt, Minerva, 1969.

Między heroizmem a bestialstwem. Usowicz, Aleksander (przedm. i posłowie), 5-7, Rospond, Stanisław (wprowadzenie), 7. Wyd. 3 uzup. Kraków, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Michalski, Konstanty.

# heroizm # bohater, bohaterstwo # humanizm # wychowanie # rozwój duchowy, moralny # PAWEŁ z Tarsu, św. # wzór osobowy # tomizm #
TREŚĆ. (A) Przedmowa do pierwszego wydania. (B) Od redakcji. I. Teoria heroizmu. (a) Istota heroizmu. (b) Typologia heroizmu. 1. Heroiczny pietyzm. 2. Heroiczne męstwo. 3. Heroiczna bojaźń. 4. Heroiczne myślenie. (b) Głębsze przeżycia. 1. Twórca kultury. 2. Myśl i wola. 3. Wielki duch. (c) Myśl spekulatywna a życie wewnętrzne. (d) O połączeniu się z Bogiem. (e) Posługa charytatywna. (f) Duszę dać. (g) Mistyka a życie współczesne. (h) Sól polskiej ziemi. (i) Co trzymało w obozie. (j) Heroizm z Wieczernika. II. W drodze do heroizmu. (a) Człowiek z sympozjonu. (b) Władysław Natanson jako człowiek i humanista. (c) Dobry jak chleb. (d) Filozof życia. (e) Karol Hubert Rostworowski. (f) Jan Salamucha. (g) Heroizm w stylu franciszkańskim. (h) Ofiarne życie. (i) Juliusz Osterwa. (j) Uczony o sercu żołnierza. (k) Wiara i miłość. (l) Mądrość życia. (m) Heroizm u starożytnych Greków i Rzymian. (n) Obyczaje moralne u dawnych Germanów. (o) Orędzie św. Pawła. 1. Środowisko. 2. Spojrzenie ze szczytu. 3. Myśli więzienne. 4. Przyjaciele. 5. Tkacz. 6. Hymn o miłości. 7. Dzień Pański. 8. Towarzysze broni. (C) Usowicz, Aleksander. O autorze książki (331-349).