INDEKS AUTORSKI

Stanisław Michalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historyk filozofii i jego filozofia. W dziesiątą rocznicę śmierci Etienne Gilsona (1884-1978). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-80, 1988. Michalski, Stanisław.

# GILSON, Étienne Henry # historia filozofii # metodologia historii filozofii #
ABSTRAKT. Artykuł jest przypomnieniem dorobku wybitnego francuskiego uczonego Etienne Gilsona. Jego dzieło ma dwa aspekty - był nie tyle historykiem filozofii, lecz także filozofem. Te dwa aspekty uzupełniają się wzajemnie - jego poglądy filozoficzne ukształtowały się w trakcie badań nad filozofią średniowiecza. Wielki erudyta, autor kilku podręczników filozofii średniowiecznej i monografii poświęconych doktrynom Tomasz z Akwinu, Bonawentury czy Jana Dunsa Szkota, a jednocześnie twórca nowej, egzystencjalnej wersji tomizmu. Obie te dziedziny jego badań miały wielki pływ na współczesną metodologię historii idei i myśl katolicką XX wieku.

W poszukiwaniu nowego Arystotelesa. [Rec. Wildiers, Norbertus M. Obraz świata a teologia]. Studia Filozoficzne, nr 4, 158-161, 1988. Michalski, Stanisław.

# chrześcijaństwo a filozofia #