INDEKS AUTORSKI

Norbert Michta


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek - przyroda - społeczeństwo w filozofii Juliana Marchlewskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 5-21, 1971. Michta, Norbert.

# MARCHLEWSKI, Julian # świadomość społeczna #

Marksizm Juliana Baltazara Marchlewskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1977.

# MARCHLEWSKI, Julian # marksizm # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Droga do marksizmu. (B) Człowiek - przyroda - społeczeństwo. (C) Materialne warunki bytu i świadomość społeczna. (D) Kultura ogólnoludzka i narodowa.