INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Mickiewicz-Olczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne zagadnienia biologii. [Rec. Fiłosofskije problemy sovremennoj biołogii]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 185-192, 1968.

Spór wokół modeli wyjaśniania. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-125, 1970.

# wyjaśnianie naukowe # HEMPEL, Carl Gustav #
TREŚĆ. 1. Wyjaśnianie dedukcyjno-nomologiczne. 2. Wyjaśnianie dedukcyjno-statystyczne. 3. Wyjaśnianie indukcyjno-statystyczne. 4. Wyjaśnianie genetyczne. 5. Wyjaśnianie dyspozycyjne. 6. Wyjaśnianie motywacyjne (explanation by reasons). 7. Wyjaśnianie za pomocą pojęć (explanation-by-concept). 8. Pragmatyka pytań i logika odpowiedzi. 9. Teza o symetrii logicznej wyjaśniania i przewidywania. 10. Asymetria wyjaśniania i przewidywania ze względu na potwierdzalność explanandum. 11. Wyjaśnianie a opis idiograficzny. 12. Zakończenie.

z: Nadel-Turoński, Tadeusz. [Rec. Philosophy of Science, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1971.

Unikalność w biologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-99, 1972.

# biologia # unikalność # człowiek #
TREŚĆ. 1. Podstawy unikalności człowieka. 2. Geneza i próba oceny problemu unikalności. 3. O metodologicznych swoistościach biologii. 4. Biologiczne wartościowanie kultury. 5. Kulturowe wartościowanie biologii.

Filozoficzne zagadnienia biologii w ramach wykładu filozofii marksistowskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 204-209, 1972. Mickiewicz, Elżbieta.

# nauczanie filozofii #

Socjobiologia a socjaldarwinizm (przyczynek do dyskusji nad filozoficznymi podstawami socjobiologii E. O. Wilsona). Studia Filozoficzne, nr 6, 137-152, 1989. Mickiewicz-Olczyk, Elżbieta.

# WILSON, Edward Osborne # socjobiologia # biologia #
TREŚĆ. Artykuł jest fragmentem większej pracy poświęconej krytycznej analizie toczącej się od blisko dziesięciu lat dyskusji nad socjobiologią E. O. Wilsona. Dyskusja ta doprowadziła do ostrych kontrowersji dotyczących naukowej prawomocności oraz społecznych i światopoglądowych implikacji tej nowej dyscypliny biologicznej. Zdaniem autorki nad polemiką z socjobiologią w sposób niefortunny zaciążyły deklaratywność oraz liczne nieporozumienia i zniekształcenia poglądów Wilsona. Celem artykułu, napisanego w ramach problemu resortowego R.P. III.23 jest ukazanie tych nieporozumień, na których opiera się większość bezzasadnych oskarżeń tego biologia o socjaldarwinizm.