INDEKS AUTORSKI

Ziemowit Miedziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia o filozofii polskiej XV wieku. [Rec. Filozofia polska XV wieku. Palacz, Ryszard (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 153-155, 1973.

Koncepcja osobowości w filozofii Józefa Gołuchowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 143-170, 1975. Miedziński, Ziemowit.

# GOŁUCHOWSKI, Józef # osobowość # Bóg a człowiek # samoświadomość # wolność #
TREŚĆ. (A) Krytyka panteizmu a problem osobowości. (B) Panteizm a problem substancji. (C) Rola samowiedzy jako gwarancji osobowej samoistności. (D) Wola jako przezwyciężenie kartezjańskiego cogito. (E) Wolność jako uświadomiona wola. (F) Problem twórczości. (G) Miłość i aktywność osobowości. (H) Rola rodziny. (I) Koncepcja narodu. (J) Teizm i romantyzm (konkluzja).