INDEKS AUTORSKI

Jacek Migasiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mit i historia. [Rec. Saucerotte, Antoine. Révolution et contre-révolution dans l'Êglise. Douit-elle brûler saint Augustin?]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 140-143, 1971.

Myśli Jeana Fourastié. [Rec. Fourastié, Jean. Myśli przewodnie]. Studia Filozoficzne, nr 5, 277-280, 1973.

Problematyka człowieka i historia filozofii w "Woprosach Fiłosofii" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-201, 1974.

Problemy etyki kartezjańskiej. [Rec. Kalocsai, Dezsó. Le problèma des règles de la morale "provisiore" de Descartes]. Etyka, t. 13, 260-262, 1974. Migasiński, Jacek.

Konferencja w Kortowie. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1977.

"Revue de Métaphysique et de Moral" o Kancie. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-174, 1977.

Kant. [Rec. Gułyga, Arsenij. Kant]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-175, 1979.

Od tłumacza. Studia Filozoficzne, nr 11, 29-31, 1979.

# ALTHUSER, Louis #

Od tłumacza. Studia Filozoficzne, nr 10, 47-50, 1980.

# MERLEAU-PONTY, Maurice #

"Philosophiques". [Rec. 1977-1979]. Studia Filozoficzne, nr 12, 149-156, 1980.

Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 245-273, 1980.

# LAVELLE, Louis # ontologia # metafizyka # byt #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Życie i twórczość, źródła teoretyczne. (C) Prerefleksyjna obecność bytu. Byt jako całość. (D) Byt jako akt. Bóg. (E) Zakończenie.

"Philosophiques" (II). [Rec. 1977-1979]. Studia Filozoficzne, nr 6, 149-159, 1981.

Działalność Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 229, 1983.

Informacja o bieżącej działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 216-217, 1983.

Informacja o bieżącej działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-182, 1983.

Metafizyka negatywna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 239-255, 1984.

# ALQUIÉ, Ferdinand # metafizyka #

Informacja o działalności Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-174, 1985.

Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 3-16, 1987.

# historyzm # historiozofia #

Heidegger we Francji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 267-279, 1988.

# HEIDEGGER, Martin # filozofia francuska # filozofia współczesna #

Jean Wahl: metafizyka niewysławialna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 149-163, 1990.

# WAHL, Jean # metafizyka # bycie #

August Comte - rewolucjonista nietotalitarny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 231-235, 1991.

# COMTE, August # rewolucja społeczna #

 

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Trudna wolność: eseje o judaizmie. Kuryś,  Agnieszka i Migasiński, Jacek (tłum.). Gdynia, Atext, 1991.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Widzialne i niewidzialne. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek. Warszawa, Aletheia, 1996.

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Czas i to, co inne. Warszawa, KR, 1999.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia percepcji. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2001.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Humanizm i terror: esej o problemie komunistycznym. Warszawa, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, 2005.