INDEKS AUTORSKI

Justyna Miklaszewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polemika Artura Górskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii życia w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 243-273, 1982. Miklaszewska, Justyna.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # GÓRSKI, Artur # krytyka kultury #
 TREŚC. 1. Górski a niemiecka filozofia życia. 2. Krytyka kultury współczesnej. 3. Wędrowiec. 4. Mickiewicz i Zaratustra. 5. Immoralizm czyli moralność przyrodnicza. 6. Koncepcja kultury. 7. Ocena roli Nietzschego w kulturze.

W stronę utopii. [Rec. Picht, Georg. Odwaga utopii. Maurin, K. (wybór i tłum.), Michalski, K. i Wolicki, K. (tłum.)]. Znak, nr 335, 1317-1322, 1982. Miklaszewska, Justyna.

Bergson w Polsce. [Rec. Borzym, Stanisław. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce]. Znak, nr 374, 144-148, 1986.

Interpretacje "Utopii" Tomasza More’a w myśli socjalistycznej końca XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-99, 1987.

# MORE, Thomas # utopia # socjalizm #
ABSTRAKT. Karol Kautsky i Bolesław Limanowski w pisanych pod koniec XIX wieku pracach historycznych starali się wykazać, iż socjalizm jest głęboko zakorzeniony w tradycji europejskiej myśli społecznej. Wiele uwagi poświęcili obaj "Utopii" Tomasza More’a dowodząc, iż zawarta w tym dziele wizja doskonałego społeczeństwa zgodna jest z ideałem społecznym komunizmu. W istocie wizja ta bliska była ich własnym koncepcjom przyszłego państwa socjalistycznego o demokratycznej, zdecentralizowanej strukturze. Posłużyli się tradycją utopijną i autorytetem More’a, by stworzyć i upowszechnić utopię socjaldemokratyczną.