INDEKS AUTORSKI

Kazimiera Mikoś


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Motywy hermetyczne w młodzieńczej metafizyce J. W. Goethego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 3-21, 1984. Mikoś, Kazimiera.

# GOETHE, Johann Wolfgang # hermetyzm # literatura a filozofia # panteizm #