INDEKS AUTORSKI

Aleksander Milecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Malraux a ekspresjonizm. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-88, 1980.

# MALRAUX, André # ekspresjonizm # literatura # filozofia a literatura #
TREŚĆ. (A) W stronę literatury mrocznych głębi. (B) Ekspresja rzeczywistości odrealnionej. (C) Oblicza pokus Zachodu. (D) Mit Malraux rewolucjonisty. (E) Malraux contra filozofii rozpaczy. (F) Wykorzystać ekspresję rzeczywistości realnej.

Światopogląd jako czynnik strukturotwórczy w powieści. Bernanos i jego powieść - poszukiwanie. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-121, 1981. Milecki, Aleksander.

# BERNANOS, Georges # literatura # światopogląd #
TREŚĆ. (A) U źródeł przełomu. (B) Mistyczna wizja człowieka i ładu społecznego. (C) Freudyzm czy antyfreudyzm. (D) Ekspresywna koncepcja powieści.