INDEKS AUTORSKI

Barbara Miłuńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy Parmenides był monistą? Studia Filozoficzne, nr 3, 3-18, 1988. Miłuńska, Barbara.

# PARMENIDES # monizm #