INDEKS AUTORSKI

Wiesław Mincer


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Uzupełnienia do "Bibliografii filozofii polskiej 1750-1830". Ruch Filozoficzny, XXI (2), 145-154, 1962.

Wydawnictwa filozoficzne Dwudziestolecia. (Dane cyfrowe i obraz bibliograficzny [1944-1964]). Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 9-17, 1964.

Początki Akademii Nauk w Petersbugru. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 263-268, 1974.

Wydawnictwa filozoficzne 1964-1974. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 113-127, 1974.

[Rec. Birkenmayer, Aleksander. Ètudes d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen âge]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 299-301, 1972.

[Rec. Amsterdamski, Stefan. Między doświadczeniem a metafizyką]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 182-185, 1975.

[Rec. Pujdak, Józef. Antoni Wiśniewski prekursor filozofii Oświecenia w Polsce]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 187-192, 1975.

[Rec. Ostrowski, Jean J. Alfred Espinas, précurseur de la praxéologie: Ses antécédents et ses successeurs]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 198-199, 1975.

Nieznany fragment z dziejów recepcji "Wielkiej Encyklopedii" w polskim Oświeceniu. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 271-273, 1975.

[Rec. Bieńkowska, Barbara i Bieńkowski, Tadeusz. Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Cz. 1: Przyrodoznawstwo]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 278-280, 1975.

Bibliografia publikacji profesora Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 36-48, 1981. Mincer, Wiesław.

Jaspers w Polsce. Przegląd bibliograficzny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 175-214, 1990.

# JASPERS, Karl # bibliografie # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Wykaz tytułów cytowanych czasopism i ich skrótów. (C) Bibliografia. (a) Teksty. (b) Opracowania. (D) Indeks osób. (E) Indeks tytułów dzieł Jaspersa. (F) Uzupełnienia. (a) Teksty. (b) Opracowania.