INDEKS AUTORSKI

Andrzej Miś


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia z metafilozofii. [Rec. Fiłosofia, metodołogia, nauka. Lektorski, W. A. i in. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-156, 1973.

Filozofia i nauka. [Rec. Fiłosofija w sowriemiennom mirie. Fiłosofija i nauka]. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-201, 1974.

Świat z punktu widzenia języka. [Rec. Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna]. Studia Filozoficzne, nr 12, 151-155, 1974.

Kant i klasyczna filozofia niemiecka. [Rec. Szynkaruk, W. I. Tieoria poznanija, łogika i dialektika I. Kanta. (I. Kant kak rodonaczalnik kłasiczeskoj fiłosofii)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-145, 1975.

Marksizm a egzystencjalizm. [Rec. Strielcowa, Galina. Kritika egzystencjalistskoj koncepciji dialektiki]. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-173, 1975.

# marksizm # egzystencjalizm

Kant i współczesność. [Rec. Fiłosofija Kanta i sowriemiennost. Ojzerman, T. I. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-154, 1976.

Marksizm a spór o rozwój nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-122, 1977.

# rozwój nauki # antropologia # marksizm a nauka #
ABSTRAKT. Zastanawiając się nad trudnościami, jakie napotykają filozofowie nauki badający rozwój wiedzy, doszedłem do wniosku, że przyczyną tych trudności jest akceptacja pewnej tezy filozoficznej - świadomie czy nieświadomie dokonywana przed właściwymi badaniami. Akt ten wyznacza bowiem taki sposób uprawiania filozofii nauki, że prawidłowe objaśnienie rozwoju wiedzy nie tylko staje się trudniejsze, ale wręcz niemożliwe. Należałby więc: 1. wykryć i opisać owo filozoficzne założenie; 2. pokazać, że zgoda na nie rzeczywiście uniemożliwia wyjaśnienie rozwoju wiedzy; 3. zaproponować jakąś inną platformę filozoficzną, na której można by podjąć efektywne badania nad tym problemem. Takim właśnie torem pójdą moje rozważania.

O metodzie metodologii. [Rec. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. Zeszyt 1: Teoria a rzeczywistość]. Studia Filozoficzne, nr 6, 158-163, 1977.

Świadomość historii. [Rec. Rainko, Stanisław. Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości]. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-161, 1979.

Gospodarka społeczna a ekonomia polityczna. [Rec. Ripp, Géza. Ekonomia polityczna a ideologia]. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1980.

# ekonomia # ideologia #

Byt i świadomość - trzy interpretacje wzajemnych zależności. Studia Filozoficzne, nr 3, 35-49, 1981.

# myślenie # byt a świadomość # marksizm # aktywizm #
TREŚĆ. W artykule przedstawia się trzy interpretacje tezy Marksa: "Byt kształtuje świadomość" - interpretację przyczynową, interpretację funkcjonalną (i jej odmianę - interpretację genetyczno-funkcjonalną) oraz interpretacje aktywistyczną. Pokazuje się wady i zalety każdej z tych interpretacji, dochodząc do wniosku, że sens marksowskiego twierdzenia najlepiej oddaje interpretacja aktywistyczna. W drugiej części omawia się także rolę, jaką wyznacza każda z tych interpretacji zastanemu materiałowi myślowemu - pokazując znowu, ze najadekwatniej rolę tę przedstawia interpretacja aktywistyczna.

Filozofia i metodologia polityki. [Rec. Karwat, Mirosław. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie]. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-193, 1981.

Filozofia człowieka w obliczu nieskończoności. [Polemika z: Rudziński, Roman. Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 241-251, 1981.

# JASPERS, Karl # filozofowanie # egzystencjalizm # metafizyka #

Socjalizm państwowy a socjalizm gminny i socjalizm światowy. [Rec. Luard, Evan. Socialism Without the State]. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-167, 1981.

Max Scheler a problemy socjologii wiedzy. [Rec. Czerniak, Stanisław. Socjologia wiedzy Maxa Schelera]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 188-192, 1982.

# SCHELER, Max # socjologia wiedzy #

O podstawowym zagadnieniu filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-195, 1983.

# filozofia # materializm a idealizm # marksizm #
TREŚĆ. 1. Pytanie o podstawowe zagadnienie filozofii. 2. Funkcja i przedmiot badań filozofii. 3. Treść podstawowego zagadnienia filozofii. 4. Czy podstawowe zagadnienie filozofii zakłada dualizm? 5. Czy podstawowe zagadnienie filozofii prowadzi do metafizyki? 6. Geneza idealizmu. 7. Pierwotność czasowa i istotnościowa. 8. Tzw. druga strona podstawowego zagadnienia filozofii. 9. Dwie alternatywy: idealizm-materializm czy idealizm-realizm. 10. Materialista wobec filozofii idealistycznej.

Próżnia społeczna. [Rec. Barel, Yves. La siciété du vide]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 192-198, 1985.

# społeczeństwo współczesne #

Epistemologia kulturowa. [Rec. Kmita, Jerzy. Kultura i poznanie]. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-181, 1986.

Roman Rudziński (17 IV 1941 - 30 XI 1985). Studia Filozoficzne, nr 5, 199-200, 1986.

Książka o marksistowskiej filozofii kultury w Polsce. [Rec. Kaczocha, Włodzimierz. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-146, 1986.

Filozoficzne problemy science fiction. [Rec. Lekiewicz, Zdzisław. Filozofia science fiction]. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-157, 1987.

O nową ekonomię polityczną. [Rec. Ponad ekonomią. Grosfeld, Jan (tłum.), Łukaszewicz, Aleksander (przedm.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-149, 1987.

Nowe ujęcie estetyki marksistowskiej. [Rec. Owczarek, Bogdan. Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego]. Studia Filozoficzne, nr 8, 183-189, 1987.

Francuski antyhumanizm. [Rec. Ferry, Luc avec Renaut, Alain. La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain]. Studia Filozoficzne, nr 9, 207-213, 1987.

# filozofia francuska #

Idea humanizmu a rzeczywistość ludzka. [Rec. Adamski, Jerzy. Upadek humanizmu]. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-154, 1988. Miś, Andrzej.

# humanizm #

Dekonstrukcja jako moment poznania filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-186, 1988. Miś, Andrzej.

# dekonstrukcja # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Zasada krytycyzmu. 2. Zasada dekonstrukcji. 3. Sens dekonstrukcji. (a) Analiza semiotyczna. (b) Analiza genealogiczna. (c) Analiza funkcjonalna. (d) Dowód przez demonstrację. 4. Geneza dekonstrukcjonizmu. (a) Dekonstrukcjonizm a humanizm. (b) Dekonstrukcjonizm i humanizm jako narzędzia interpretacyjne historii filozofii.

Dyskusja wokół metody naukowej Karola Marksa. [Rec. Kocikowski, Andrzej. Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium metodologiczne]. Studia Filozoficzne, nr 10, 205-208, 1989.