INDEKS AUTORSKI

Józef Misiek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O metryce czasu i przestrzeni fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 129-135, 1969.

# czas # przestrzeń # metryka # topologia #
TREŚĆ. I. Wstęp. (a) Uwagi historyczne. (b) Temat pracy. (c) Założenia pracy. 1. Markofizyka jest podstawą całej fizyki. 2. W fizyce obowiązuje zasada korespondencji. II. Kwestia dowolności metryki. (a) Definicja metryki. (b) Stanowisko empiryzmu. (c) Zastrzeżenie pierwsze. (d) Zastrzeżenie drugie. III. Metryka a poziomy rzeczywistości. (a) Zasięg procedury metryzacyjnej. (b) Związki między metrykami na różnych poziomach. IV. Związek metryki i topologii. (a) Definicja topologii. (b) Topologia a empiryzm. (c) Związki między topologiami na różnych poziomach.

z: Augustynek, Zdzisław. Odpowiedź w sprawie czasu i przestrzeni. [Polemika z: Szczepański, Artur. O dwóch artykułach o czasie i przestrzeni fizycznej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-180, 1971.

# czas # przestrzeń # metryka #

z: Augustynek, Zdzisław. Odpowiedź na "Uwagi do odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni". [Polemika z: Szczepański, Artur. Uwagi do odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni]. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-185, 1971.

# czas # przestrzeń # metryka #

O pojęciu materii. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-185, 1973.

# materia #
ABSTRAKT. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W części pierwszej jest przedstawiona definicja materii, a w drugiej sformułowane są kryteria, które ta definicja powinna spełniać. Wykazuje się zgodność proponowanej definicji z przyjętymi kryteriami. W pracy nie jest w ogóle omawiana obszerna problematyka historyczna związana z pojęciem materii ani też współczesne dyskusje dotyczące tego tematu.

Powtórna dyskusja podstaw szczególnej teorii względności. [Polemika z: Rayski, Jerzy]. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-149, 1974. Misiek, Józef.

# szczególna teoria względności # metodologia fizyki # konwencja #
TREŚĆ. 1. Analiza argumentów prof. Rayskiego. 2. Związek zasady Z1 z definicja równoczesności Einsteina. 3. O dwóch pojęciach konwencji. 4. Argument "całościowy". 5. Kontrargument "całościowy". 6. Uwagi końcowe.

Metodologia formalna nauk empirycznych. [Rec. Wójcicki, Ryszard. Metodologia formalna nauk empirycznych - podstawowe pojęcia i zagadnienia]. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-156, 1976.

Ewentystyczna teoria czasu. [Rec. Augustynek, Zdzisław. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość]. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-190, 1981.