INDEKS AUTORSKI

Bohdan Misiuna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rodzaje argumentacji filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 197-209, 1983. Misiuna, Bohdan.

# argumentacja # filozofia # sytuacja graniczna # śmierć #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest uzasadnieniu tezy, że stosowanie pewnego typu argumentacji filozoficznej jest wyrazem określonych postaw egzystencjalnych, przejawiających się w sposób najpełniejszy w tzw. sytuacjach granicznych. Wyróżnia się w związku z tym trzy rodzaje argumentów filozoficznych: argument racjonalny, argument sceptyczny i argument heroiczny. Związek, jaki zachodzi między powyższymi rodzajami argumentacji a postawami egzystencjalnymi przedstawiony został na przykładzie argumentacji przeciw obawie śmierci, zawartej w wybranych klasycznych tekstach filozoficznych. Artykuł jest debiutem pisarskim Autora.