INDEKS AUTORSKI

Ryszard Miszczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Lubomirski, Andrzej. O uogólnianiu w matematyce]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 225-228, 1985.

Filozoficzne źródła intuicjonizmu matematycznego L. E. J. Brouwera. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-171, 1989. Miszczyński, Ryszard.

# intuicjonizm # filozofia a matematyka # BROUWER, Luitzen Egbertus Jan # solipsyzm #
TREŚĆ. W artykule podkreśla się znaczenie filozofii dla rozwoju matematyki. Teza ta jest uzasadniona na przykładzie intuicjonizmu matematycznego. Ogólne rozważania filozoficzne Brouwera (solipsyzm) mocno determinują jego intuicjonistyczna matematykę przez koncepcję istnienia, prawdy, czasu i języka. Wpływ ten widoczny jest nawet w szczegółowych rozwiązaniach technicznych.