INDEKS AUTORSKI

Janusz Mizera


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Transcendencja, podstawa i prawda a problem bycia. U źródeł ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 201-206, 1990. Mizera, Janusz.

# ontologia # HEIDEGGER, Martin # jestestwo / bycie (Dasein) #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę pokazania sposobu, w jaki podstawowe kryteria ontologii fundamentalnej M. Heideggera sprowadzają się do jednego problemu: pytania o sens bycia. Równocześnie wykazany zostaje polemiczny wobec poznawczej, podmiotowo-przedmiotowej tradycji filozoficznej charakter pojęć omawianych w artykule.

Od antypsychologizmu do myślenia bycia. Rozwój myśli filozoficznej Martina Heideggera. [Rec. Baran, Bogdan. Saga Heideggera]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 339-343, 1990.

Kant Heideggera. [Rec. Heidegger, Martin. Kant a problem metafizyki. Baran, Bogdan (tłum.)]. Znak, nr 421, 111-116, 1990.

 

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Przyczynki do filozofii (z wydarzania). Baran, Bogdan i M., J. (tłum.). Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1996.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Wyzwolenie. Kraków, Baran i Suszczyński, 1998.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Ku rzeczy myślenia. Michalski, Krzysztof i M., J. i Wodziński, Cezary (tłum.). Warszawa, Aletheia, 1999.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Co zwie się myśleniem? Warszawa, WN PWN, 2000.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. W drodze do języka. Kraków, Baran i Suszczyński, 2000.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Zasada racji. Kraków, Baran i Suszczyński, 2001.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Odczyty i rozprawy. Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 2002.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Technika i zwrot. Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 2002.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Rozmowy na polnej drodze. Warszawa, KR, 2004.

PRZEKŁAD. Heidegger, Martin. Identyczność i różnica. Warszawa, Aletheia 2010.