INDEKS AUTORSKI

Edward A. Modzelewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Studium o Edwardzie Abramowskim. [Rec. Jezierski, Romuald. Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego. Studium struktury, genezy i funkcji systemu etycznego]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 129-134, 1971.

Dialektyka kategorii i ich historyczno-logiczna kolejność. [Rec. Szeptulin, A. P. Kategorii dialektiki]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 260-265, 1972.

Idea humanizmu socjalistycznego w pismach pierwszych marksistów polskich nurtu "socjalrewolucyjnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 119-144, 1973. Modzelewski, Edward.

# humanizm # filozofia polska # marksizm #
TREŚĆ. W swojej pracy staram się odsłonić humanistyczne oblicze polskiej filozofii marksistowskiej lat 1878-1886. Szczególną uwagę zwracam na fakt kongenialności pewnych sformułowań marksistów polskich w stosunku do nie znanych im pism młodego Marksa, w których sformułował on zręby własnej koncepcji humanizmu.

Czy twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości nie jest tezą materializmu dialektycznego? [Polemika z: Hempoliński, Michał. Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości?]. Studia Filozoficzne, nr 12, 115-130, 1979. Modzelewski, Edward.

# materializm dialektyczny # materia # świadomość #