INDEKS AUTORSKI

Alina Molska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Paul Lafargue czyli kłopoty z uczniami. [Rec. Lafargue, Paul. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 3, 245-250, 1962.

# marksizm #

Nauka a socjalizm w ujęciu pierwszych marksistów polskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-70, 1964. Molska, Alina.

# nauka # socjalizm # marksizm # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Marksiści polscy a pozytywizm warszawki. 2. Nauka a utopia. 3. Asymilacja teorii materializmu historycznego. 4. Scjentyzm a problem klasowości nauk. 5. Problem materializmu filozoficznego.

"Krzywicki - propozycja socjologii otwartej" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 347-362. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# KRZYWICKI, Ludwik #

"Lenin i problem socjologii" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 381-399. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# LENIN, Iljicz Władimir #