INDEKS AUTORSKI

Rafał Molski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rozwoju pojęcia nieskończenie małej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-99, 1989. Molski, Rafał.

# filozofia a matematyka # LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # historia matematyki #
ABSTRAKT. W pracy rozważa się związki między rozwojem myśli filozoficznej a ideami matematycznymi na przykładzie dziejów pojęcia nieskończoności małej. W pierwszej części pokrótce opisano rozwój fundamentalnych kategorii filozoficznych, takich jak przestrzeń, czas, ciągłość itp. i towarzysząca mu ewolucja pojęcia nieskończoności małej, od czasów starożytnych do momentu powstania rachunku nieskończonościowego w jego kształcie XVII-wiecznym. Treścią drugiej części jest powiązanie pojęcia nieskończoności małej z całością systemu filozoficznego G. W. Leibniza.