INDEKS AUTORSKI

Antoni Moniuszko (1915-2001)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Oczywistość i synteza: dialog filozoficzny. Warszawa, PWN, 1962. Moniuszko, Antoni.

# nauki ścisłe # humanistyka # filozofia matematyki # specjalizacja nauk #
TREŚĆ. W dialogu dyskusja toczy się m.in. wokół zagadnień dotyczących wzajemnego stosunku nauk ścisłych i humanistycznych, wokół coraz większej niedostępności wiedzy w związku z postępującą specjalizacją, przy czym dominującym akcentem jest podjęta przez "poszukiwacza ładu" próba znalezienia jakiegoś syntetycznego obrazu świata, jakiegoś poglądu na świat.