INDEKS AUTORSKI

Leon Mońko (1911-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Cybernetyka i jej filozoficzne aspekty. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 5-25, 1958. Mońko, Leon.

# cybernetyka # ludzie a maszyny #
TREŚĆ. 1. Analiza składników czynności ludzkich. 2. Sześć stopni efektorów. 3. Homeostat Ashby’ego. 3. Filozoficzne aspekty cybernetyki. 4. Przed nami stoi tektopia.

Czy się zbliżamy do sztucznej syntezy życia? Roczniki Filozoficzne, 8(3), 125-138, 1960.

# życie # filozofia przyrody #