INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Morawiec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksologiczna praca radziecka. [Rec. Iz istorii formirowanija i razwitija marksizma]. Studia Filozoficzne, nr 5, 170-171, 1960.

Lenin jako filozof. [Rec. Martel, Karol. Lenin]. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-252, 1967.

Przypadki JKM przypadku. [Rec. Bartoš, Jaromír. Kategoria przypadkowości w dziejach myśli filozoficznej]. Studia filozoficzne, nr 4, 220-226, 1967.

Krytyka "antropologizmu" czyli zamach na podstawowe zagadnienie filozofii. [Rec. Průcha, Milan. Kult člověka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1968.

Heglizm i młody Marks. [Rec. Panasiuk, Ryszard. Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1943]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 157-162, 1968.

z: Prokopczyk, Czesław. Czasopismo filozoficzne Związku Radzieckiego. [Rec. Woprosy Fiłosofii, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-194, 1969.

Stulecie urodzin Lenina w radzieckich czasopismach filozoficznych. [Rec. Woprosy Fiłosofii, nr 1-9, 1969; Fiłosofskije Nauki, nr 1-5, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-194, 1970.

Czasopismo filozoficzne radzieckiego szkolnictwa wyższego. [Rec. Fiłosofskije Nauki, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-159, 1969.

Przegląd "Woprosow Fiłosofii". [Rec. Woprosy Fiłosofii, 1970-1971]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 209-220, 1972. Morawiec, Kazimierz.