INDEKS AUTORSKI

Wojciech Morawiecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Lenin w sprawie wojny i pokoju. Myśl Filozoficzna, nr 4, 88-124, 1952.

# LENIN, Iljicz Władimir # imperializm # wojna #
TREŚĆ. 1. Leninowska nauka o imperializmie i ogólnym kryzysie kapitalizmu jako podstawa nauki o wojnie i pokoju. 2. Nauka Lenina o wojnach sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 3. Rola świadomej walki mas przeciwko wojnie imperialistycznej. Walka Lenina z ideologią burżuazyjną i jej socjaldemokratyczną transmisją do mas. 4. Wojna imperialistyczna a kwestia narodowa.

O możliwości pokojowego współistnienia państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-35, 1955. Morawiecki, Wojciech.

# polityka # pokój # imperializm # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Dwie przeciwstawne linie polityki zagranicznej państw w okresie ogólnego kryzysu kapitalizmu. 2. Obiektywne uwarunkowanie możliwości pokojowego współistnienia państw socjalistycznych i kapitalistycznych. 3. Rola polityki zagranicznej ZSRR i państw demokracji ludowej w walce o pokojowe współistnienie. 4. Charakter współczesnego ruchu w obronie pokoju i jego rola w walce o pokojowe współistnienie.