INDEKS AUTORSKI

Wojciech Morszczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polemiki i filozofia S. I. Witkiewicza. Uwagi krytyczne o książce B. Michalskiego "Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza". [Polemika z: Michalski, Bohdan. Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza]. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-166, 1981. Morszczyński, Wojciech.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # monadyzm #
TREŚĆ. I. Polemiki filozoficzne S. I. Witkiewicza w ujęciu B. Michalskiego. II. B. Michalskiego interpretacja monadyzmu biologicznego.