INDEKS AUTORSKI

Halina Mortimer (1921-1984)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z działalności Katedry Materializmu Dialektycznego i Historycznego PAN. Myśl Filozoficzna, nr 2, 220-223, 1955.

Dyskusja o pojęciu materii. Myśl Filozoficzna, nr 2, 235-241, 1955.

Spotkanie naukowe w Nieborowie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 240-248, 1956.

# materializm dialektyczny #

O pewnym niedefinicyjnym sposobie ustalania sensu terminów. [Rec. Kaplan, Abraham. Definition and Specification of Meaning]. Studia Filozoficzne, nr 6, 180-186, 1957.

PRZEKŁAD. Cherry, Colin. Teoria informacji - jej podłoże społeczne i zastosowania w socjologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-125, 1959.

Uwagi na temat sporu o analityczny charakter niektórych twierdzeń nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-106, 1960.

# konwencjonalizm # POINCARÉ Henri # zdanie analityczne # EDDINGTON Arthur #

Nowe ujęcie zasady sprawdzalności. [Rec. Mehlberg, Henryk. The Reach of Science]. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-224, 1960.

PRZEKŁAD. Ayer, Alfred J. Imiona własne a deskrypcje. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-156, 1960.

"Fragmenty filozoficzne". [Rec. Fragmenty filozoficzne. Księga pamiątkowa ... Tadeusza Kotarbińskiego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-181, 1961.

"O pewnej definicji genotypu" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 113-122. Warszawa, PWN, 1964.

# genotyp # przyrodoznawstwo # prawdopodobieństwo #

"O warunkach przyjmowania postulatów probabilistycznych dla terminów teoretycznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 75-87. Warszawa, PWN, 1966.

# termin teoretyczny # prawdopodobieństwo # metodologia nauki #

Książka o pragmatyzmie Peirce'a. [Rec. Dobrosielski, Marian. Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce'a]. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1968.

Logiczne podstawy "analizy ukrytej struktury". Studia Filozoficzne, nr 2, 95-124, 1968. Mortimer, Halina.

# LAZARSFLED, Paul Felix # klasyfikacja # statystyka # metodologia nauk społecznych #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Dana i założenia LSA oraz schemat problemu. (C) Zasada niezależności lokalnej. (D) Problem istnienia i jedyności poszukiwanego w LSA podziału. (E) Metoda rozwiązania problemu LSA.

Logika indukcji Carnapa i Hintikki. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-150, 1973.

# metodologia nauki # indukcja # konfirmacja # CARNAP, Rudolf # HINTIKKA, Jaakko #

Logika odkrycia naukowego Karla Poppera. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-176, 1978.

# POPPER, Karl # metodologia nauki #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 205-207, 1986. Mortimer, Halina.

# filozofia polska # autobiogram #