INDEKS AUTORSKI

Mariusz Moryń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Husserl o idei. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-95, 1990. Moryń, Mariusz.

# HUSSERL, Edmund # idea # istota #
ABSTRAKT. Autor rekonstruuje Hussrelowską koncepcję idei. Tradycyjnie uważa się, że Husserl nie odróżnił idei od istoty oraz iż zadowalająco nie przedstawił teorii idei (zwolennikiem tego stanowiska był między innymi Roman Ingarden). Autor przeciwstawiając się tej opinii analizuje konteksty, w jakich występuje pojęcie "idei", wskazuje na zasadnicze różnice pomiędzy "istotą" i "ideą" oraz na ich odrębne fenomenologiczne funkcje. Jako kluczowe wymienia związki idei z "nieskończonym a priori" i problematyką konstytucji.