INDEKS AUTORSKI

Przemysław Mroczkowski (1915-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Św. Tomasz z Akwinu - "antropolog" w ujęciu G. K. Chestertona a w poglądach uczonych. Roczniki Filozoficzne, II-III, 377-397, 1949-1950.

# antropologia filozoficzna # CHESTERTON, Gilbert Keith # TOMASZ z Akwinu #

J. H. Newman’s "The idea of University": Outmoded or Topical? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 267-282, 1979. Mroczkowski, Przemysław.

# NEWMAN, John Henry # uniwersytet #