INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Mrówczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przykład Woltera. [Rec. Voltaire. Pogawędki i dialogi filozoficzne]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 195-200, 1955.

O "religijnym" charakterze marksizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 246-250, 1955.

Materiały leninowskiej sesji naukowej PAN. Myśl Filozoficzna, nr 2, 285-289, 1957.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii politycznej J. Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-128, 1960.

# MARITAIN Jacques # personalizm # filozofia społeczna # tomizm #

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

# MARITAIN, Jacques # personalizm # filozofia katolicka # filozofia społeczna # neotomizm # humanizm # osoba #
TREŚĆ. (A) Od Autora. I. Maritain i współczesny tomizm. II. Metafizyczne podstawy humanizmu integralnego. 1. Humanizm teocentryczny i antropocentryczny. 2. Osoba jako substancja indywidualna. 3. Subsystencja i osobowość. 4. Duchowość i niezależność osoby. 5. Osoba a jednostka. III. Człowiek a społeczeństwo. 1. Rodowód społeczeństwa i zasada posłuszeństwa człowieka. 2. Całość społeczna a osoba i jednostka ludzka. 3. Dobro wspólne i hierarchia społeczna. IV. Chrześcijanin i świat doczesny. 1. Struktura działania chrześcijanina. 2. Średniowieczna i nowa cywilizacja chrześcijańska. (B) Przypisy.

"Maritaina humanizm integralny" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 57-75. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# MARITAIN, Jacques #
TREŚĆ. (A) Spór o "maritainizm". (B) Osoba - tajemnica metafizyczna. (C) Osoba a jednostka. (D) Osoba a Bóg.

"Mouniera tragiczny optymizm" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 93-109. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# MOUNIER, Emanuel #
TREŚĆ. (A) Genealogia personalizmu. (B) Struktura świata osobowego. (C) Osoba a społeczeństwo. (D) Wolność i personalizacja wartości. (E) Personalistyczne zaangażowanie.

"Wolność autonomii w personalizmie Maritaina" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 397-413. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # MARITAIN, Jacques # autonomia #

z: Kuczyński, Janusz. 500 zagadek filozoficznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.

# filozofia - podręczniki dla początkujących #
TREŚĆ. 1. Działy filozofii. 2. Filozofia i mitologia. 3. Czy znasz filozofię starożytną? 4. Starożytne szkoły filozoficzne. 5. Czy znasz podobizny filozofów starożytności i średniowiecza? 6. Greckie terminy. 7. Wschód Bliski i Daleki. 8. Nazwy filozoficznych orientacji. 9. Słynne hasła, zwroty i metafory. 10. Antynomie. 11. Czas. 12. Nieco szokujące. 13. Jakie kierunki wzięły nazwę od słowa? 14. Dialogi. 15. Uzupełnij luki. 16. Czy to prawda? 17. Filozofowie i władcy. 18. Sceny z życia filozofów. 19. Refleksja nad historią. 20. Czym się różnią? 21. Filozofowie o filozofii. 22. Tu żyli, tu tworzyli. 23. Zagadnienia metafizyczne. 24. Pojęcia - symbole doktryn. 25. Tradycje i kontynuacje. 26. Filozofowie o szczęściu. 27. Przygody dzieł filozoficznych. 28. Niezwykłe tytuły. 29. Bóg w poglądach filozofów. 30. Tragiczne losy filozofów. 31. Utopie społeczne. 32. Czy znasz podobizny filozofów nowożytnych? 33. Literatura i filozofia. 34. Jak się nazywa ten pogląd? 35. Marks i Engels o historii filozofii nowożytnej. 36. Z jakim kierunkiem łączysz? 37. Wartość i godność człowieka. 38. Słynne polemiki. 39. Nauka i filozofia. 40. Filozofia i wielkie wydarzenia. 41. Ułóż chronologicznie. 42. Filozofia w Polsce. 43. Co wiesz o Marksie? 44. Czy znasz podobizny myślicieli współczesnych? 45. Sztuka w społeczeństwie i filozofii. 46. Jednostka, państwo, społeczeństwo. 47. Karty tytułowe. 48. Czyj to życiorys? 49. Słynne pytania. 50. Diagnozy XX wieku.

Filozoficzne doświadczenia Gilsona. [Rec. Gilson, Étienne. Filozof i teologia]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 132-137, 1968.

Aktywność w filozofii Marksa. [Rec. Livergood, Norman D. Activity in Marx's Philosophy]. Etyka, t. 9, 232-236, 1971. Mrówczyński, Tadeusz.

Blondel - chrześcijańska filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 46-57, 1971.

# BLONDEL, M. # działanie # filozofia katolicka #

Leninizm - filozofia działania. [Rec. W kręgu inspiracji leninowskich]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 101-107, 1971.

Cogito a hermeneutyka. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 167-177, 1972.

# cogito # hermeneutyka # RICOEUR #