INDEKS AUTORSKI

Piotr Mróz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sartre a Genet: sztuka jako wyraz zła. Colloquia Communia, 2(43), 21-28, 1989. Mróz, Piotr.

# SARTRE, Jean-Paul # filozofia sztuki # zło #

Sztuka a nierzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 207-214, 1990. Mróz, Piotr.

# sztuka # fenomenologia # egzystencjalizm #
ABSTRAKT. Autor koncentruje się na filozoficznej orientacji reprezentowanej we współczesnej estetyce przez fenomenologię i egzystencjalizm. Zarówno fenomenologiczna, jak i egzystencjalistyczna teoria sztuki ujmuje projekt artystyczny (skorelowany z wyobrażeniowym modi świadomości)jako ucieleśnienie i reakcję na pierwotną sytuację człowieka w świecie. Autentyczne dzieła sztuki transcendują zastany świat "proponując" jego estetyczne (wzbogacone o takie wartości jak prawda i piękno) ujęcie.

Eseje o pięknie. Problemy estetyki i teorii sztuki. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Warszawa-Kraków, PWN, 1988.
Drogi i bezdroża estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 323-325, 1990.

 

PRZEKŁAD. Sartre, Jean-Paul. Wyobraźnia. Śpiewak, Anna i Mróz, Piotr (tłum.). Kraków, Aureus, 1998.

PRZEKŁAD. Sartre, Jean-Paul. Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej. Kiełbasa, Jan i Mróz, Piotr i Abramciów, Rafał i Ryziński, Remigiusz i Małochleb, Paulina (tłum.). Kraków, Zielona Sowa, 2007.