INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Mudyń


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nerwica a rozwój człowieka. [Rec. Horney, Karen. Nerwica a rozwój człowieka - trudna droga do samorealizacji]. Studia Filozoficzne, nr 9, 168-179, 1979. Mudyń, Krzysztof.

O doświadczaniu wolności; kontekst teoretyczny i ramy pojęciowe. Studia Filozoficzne, nr 1, 99-109, 1987.

# wolność # pragnienie # wola # AUGUSTYN, Aurelius, św. #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę konceptualizacji podmiotowej strony problematyki wolności. Zaproponowano wyróżnienie trzech aspektów analizy fenomenów wolności i zniewolenia, tj. formalnego, treściowego i przeżyciowego. W aspekcie formalnym wyróżniono kilka typowych sytuacji psychologicznych, dotyczących sposobu doświadczania wolności, a opisywanych w kategoriach "chcę - nie chcę", "mogę - nie mogę", "muszę - nie muszę". Następnie dokonano szczegółowej analizy fenomenu wolności na poziomie związanym z kategorią "chcę", wskazując dialektykę woli i pragnienia oraz jej znaczenie dla poczucia wolności. Artykuł kończy analiza opisu przeżyć zawartych w ósmej księdze Wyznań św. Augustyna, stanowiąca ilustrację treściowych i przeżyciowych aspektów zjawiska wolności.

Mudyń, Krzysztof.