INDEKS AUTORSKI

Roman Murawski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

G. Cantora filozofia teorii mnogości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 75-88, 1984.

# CANTOR, Georg # teoria mnogości # filozofia matematyki #
ABSTRAKT. W artykule omawia się, na podstawie prac i listów G. Cantora, jego poglądy filozoficzne na teorię mnogości.

Cantor, Pascal i Eudoksos. [Rec. Gardies, Jean-Louis. Pascal entre Eudoxe et Cantor]. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-215, 1986. Murawski, Roman.

"Humanizacja" matematyki, czyli o nowych prądach w filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 67-79, 1986.

# filozofia matematyki # LAKATOS, Imre # WILDER, Raymond Louis # intensjonalność #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest omówieniu nowych prądów w filozofii matematyki próbujących przezwyciężyć ograniczenia klasycznych kierunków takich jak logicyzm, formalizm czy intuicjonizm. Cecha charakterystyczna tych prób jest uwzględnienie poznającego podmiotu i rzeczywistej praktyki badawczej matematyków. Omawia się koncepcję Lakatosa dowodów i kontrprzykładów, koncepcję Wildera ujęcia matematyki jako systemu kulturowego oraz matematykę intensjonalną.

Symbolizm w logice. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 285-294, 1988. Murawski, Roman.

# historia logiki # symbol #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Początki symboliki logicznej. 3. Leibniz i idea "characteristica universalis". 4. Algebraizacja logiki - Boole i De Morgan. 5. Peano a rozwój logiki symbolicznej. 6. Russell a symbolika logiczna. 7. Frege a symbolika logiczna. 8. Uwagi końcowe.