INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Musiał


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sesja naukowa poświęcona zagadnieniom cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-136, 1965.

Fizyczny obraz świata a teoria fizyczna. [Rec. Mostepanienko, M. B. Fiłosofia i fiziczeskaja teoria]. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-229, 1970.

Z historii wydania dzieła W. I. Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 157-169, 1972.

# LENIN, Iljicz Władimir #

Czy Maxwell był mechanicystą? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-138, 1974.

# MAXWELL, James Clerk # mechanicyzm # fizyka #

z: Wolniewicz, Bogusław. Psychotronika jako neookultyzm. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-168, 1975.

# okultyzm # zjawiska paranormalne #

z: Wolniewicz, Bogusław. Scjentyzm i okultyzm. Część II: Uwagi ogólne. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 109-128, 1975.

# okultyzm # parapsychologia # scjentyzm # zjawiska paranormalne #

Z historii leninowskiej definicji materii. Studia Filozoficzne, nr 5, 67-76, 1979.

# LENIN, Iljicz Władimir # materia #

Jeszcze raz o leninowskim pojęciu materii. [Polemika z: Lebiedziński, Włodzimierz. Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 139-140, 1980.

# LENIN, Iljicz Władimir # materia #

Spór o Plechanowa w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-202, 1983.

# PLECHANOW, Gieorgij # filozofia sowiecka # marksizm-leninizm #
ABSTRAKT. Artykuł rekonstruuje kontrowersje wokół roli filozoficznego dorobku J. W. Plechanowa, jakie wystąpiły w radzieckiej literaturze marksistowskiej lat dwudziestych.

Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 61-66, 1990. Musiał, Zbigniew.

# ELZENBERG, Henryk # naród # aksjologia #