INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Mysłakowski (1890-1971)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności: studia z filozofii wychowania. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964; wyd. 2 1965. Mysłakowski, Zygmunt.

# wychowanie # środowisko #
TREŚĆ. Od autora. I. Podstawowe zagadnienia ogólnej teorii wychowania. 1. Pojęcia wstępne. 2. Czynniki wychowania. 3. Zagadnienie osobowości. 4. Środowisko wychowania. 5. Tworzenie się planu życiowego, wzorów osobowych i postaw. 6. Adaptacyjna i rekonstrukcyjna funkcja wychowania. II. Niektóre zagadnienia szczegółowe. 1. Geneza wychowania. 2. Granice działań wychowawczych. 3. Dynamika osobowości. 4. Udział domu w kształtowaniu się planu życiowego dziecka. 5. Podręcznik szkolny i książka pomocnicza. 7. Jakie cechy osobowe wychowawcy sprzyjają sprawności wychowania. 8. Zespół jako środowisko pracy produkcyjnej i wychowania. 9. Współżycie i praca w zespole jako czynniki wychowania moralnego. 10. Przystosowanie a wychowanie. 11. Humanizm i socjalizm.