INDEKS AUTORSKI

Wiesław Mysłek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Religioznawstwo w WSNS. Studia Filozoficzne, nr 1,183-187, 1974. Mysłek, Wiesław.

Zwrot w katolickiej interpretacji pracy. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-113, 1977.

# praca # katolicka nauka społeczna #
TREŚĆ. (A) Promotorzy katolickiej afirmacji pracy. (B) Ewolucja papieskiej doktryny pracy. (C) Praca w katolickiej myśli społecznej w Polsce Ludowej.