INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Nahlik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia naturalna poznania. [Rec. Lorenz, Konrad. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania]. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-168, 1978. Nahlik, Krzysztof.

Postulat empiryzmu a realizm epistemologiczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1983. Nahlik, Krzysztof.

# realizm epistemologiczny # empiryzm # metodologia nauki # metafizyka #
ABSTRAKT. W artykule uzasadniana jest teza, że postulat intersubiektywnej sprawdzalności empirycznej, nazwany w skrócie postulatem empiryzmu, wiąże się ściśle z przyjęciem przynajmniej słabej wersji realizmu epistemologicznego jako milczącej przesłanki i to z dwóch względów: 1) jako warunku efektywnego spełnienia postulatu empiryzmu, 2) jako warunku racjonalności jego wyboru. Uogólnieniem rozważań szczegółowych jest teza, że podstawowe reguły metodologiczne generowane są zawsze przez określone założenia metafizyczne, choć w ramach owych reguł założenia te nie mają prawomocnego uzasadnienia.