INDEKS AUTORSKI

Krystyna Najder-Stefaniak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kategoria piękna w estetycznej koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11, 43-47, 1981.

# piękno # BERGSON, Henri # estetyka #

Percepcja i tworzenie dzieła sztuki w koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 107-112, 1982. Najder-Stefaniak, Krystyna.

# BERGSON, Henri # dzieło sztuki # twórczość artystyczna # percepcja dzieła sztuki #
TREŚĆ. 1. Przeżycie estetyczne jako rezultat oddziaływania materialnego tworu. 2. Proces powstawania dzieła sztuki.

Intuicje na temat piękna. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-113, 1988. Najder-Stefaniak, Krystyna.

# piękno # analogia # metafora # estetyka #
ABSTRAKT. Autorka wykorzystuje fakt, iż na każde pojęcie, a więc i na pojęcie piękna składa się nie tylko część definicyjna, lecz także treść intuicyjna, związana bardziej z doświadczeniem niż teorią. Treść intuicyjna stanowi zapas znaczenia, z którego można czerpać, gdy chcemy przezwyciężyć aktualną definicję pojęcia. Autorka usiłuje dotrzeć do treści intuicyjnej pojęcia piękna, wykorzystując właściwości analogii i metafory. Stosując koło analogii i penetrując metaforyczne wypowiedzi o pięknie, określa paradoksalność oddziaływania zjawiska i jego specyficzną siłę nie czyniąc pojęcia piękna kategorią teorii. Zdaniem autorki, uściślając tę treść przez wprowadzenie pojęcia w kontekst nowej teorii, mamy szansę nie ulec określonościom narzuconym pojęciu przez teorie, w których funkcjonowało ono wcześniej.