INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Najder


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi o pojęciu wartości. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 158-171, 1970.

# aksjologia # wartość #
TREŚĆ. 1. Niektóre dotychczasowe próby definiowania wartości. 2. O wieloznaczności terminu "wartość". 3. Definicja wartości.

Uzasadnienie wyboru wartości. Etyka, t. 8, 91-103, 1971. Najder, Zdzisław.

# metaetyka # wybór # uzasadnienie #