INDEKS AUTORSKI

Igor Narski (1920-1993, filozof sowiecki piszący m.in. po polsku)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przyczynek do zagadnienia stosunku logiki formalnej i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 239-257, 1960.

# dialektyka # logika formalna # poznanie #

Materia i materialność. [Rec. Jedność materialna świata]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-221, 1962.

# materia #

O dialektycznej metodzie antynomii - problemów. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-154, 1971. Narski, Igor.

# materializm dialektyczny # metodologia filozofii # logika dialektyczna # antynomia #
TREŚĆ. (A) Metodologiczne funkcje dialektyki. (B) Poznawcze funkcje logiki formalnej. (C) Metoda antynomii problemów. (D) Dialektyka a logika formalna.