INDEKS AUTORSKI

Ryszard Nazar


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rola świadomości moralnej i wzór osobowy w twórczości Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-60, 1975. Nazar, Ryszard.

# KRZYWICKI, Ludwik # świadomość moralna # wzorzec osobowy # rozwój społeczny #

ABSTRAKT. Ludwik Krzywicki w swej wielonurtowej twórczości wiele uwagi poświęca problematyce moralności i etyki. W niniejszych rozważaniach interesuje mnie problem, jaką rolę przypisuje L. Krzywicki moralności i etyce w procesie rozwoju społecznego. Problem ten pragnę rozpatrzyć na przykładzie funkcji wzoru osobowego, postulowanego przez Krzywickiego. Problematyka funkcji moralności ma dużą doniosłość praktyczną i teoretyczną. Na płaszczyźnie teoretycznej wyraża się ona w aktualnych sporach o naukowy charakter etyki normatywnej i sens budowania kodeksów etycznych. W płaszczyźnie praktycznej wiąże się z procesem wychowania moralnego i urabiania postaw ideowych i światopoglądowych. Zagadnienia te należą do aspektów problemu ogólniejszego - roli świadomości społecznej w procesie rozwoju społecznego. W artykule niniejszym pragnę rozważyć trzy, związane ze sobą, zagadnienia: 1) pogląd Krzywickiego na powstanie moralności i jej miejsce wśród innych form świadomości społecznej; 2) rekonstrukcja propagowanego przezeń wzoru osobowego; 3) rola moralności w procesie rozwoju społecznego w świetle tezy "byt społeczny kształtuje społeczną świadomość".

z: Maciejewski, Zdzisław i Popławski, Stanisław. W trosce o kulturę filozoficzną młodego pokolenia filozofów - doroczna Konferencja Wykładowców Filozofii i Socjologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 171-177, 1982.